Product: Trekpleister Anti-Insecten Spray Tegen Vliegende Insecten - 300ml

Trekpleister Anti-Insecten Spray Tegen Vliegende Insecten

 

€ 2.99

Trekpleister Anti-Insecten Spray Tegen Vliegende Insecten - 300ml

Trekpleister Anti-Insecten Spray Tegen Vliegende Insecten is bestemd voor de ruimte waar de insecten zich bevinden. Gebruik de Trekpleister Anti-Insecten Spray veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.Hoe gebruik je de Trekpleister Anti-Insecten Spray Tegen Vliegende Insecten?
De spray doodt vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Deuren en ramen van het te behandelen vertrek sluiten. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariapompen uitschakelen. Vervolgens vanuit het midden van de ruimte in de richting van de 4 bovenhoeken spuiten. In totaal niet langer dan een seconde per 10 kubieke meter inhoud van de ruimte. Minstens 50 cm afstand houden van de wanden of voorwerpen. De ruimte na behandeling 10 minuten gesloten houden, daarna grondig luchten. Niet toepassen op huisdieren en planten. GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Werkzame stoffen:
0,2 % Pyrethrinen en 1,0% Piperonylbutoxide

Wettelijk gebruiksvoorschrift:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegende insecten in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.

Gevarenaanduidingen:
Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Toelatingsnummer:
12531N

Prijs: van €   voor € 2.99

Deze aanbieding is niet meer geldig.

De verloopdatum was zondag 9 augustus 2020.

U kunt dit product niet aan uw keuzelijst toevoegen zonder in te loggen.

Anderen bekeken ook: